le 11/06/2016 au grau du roi tournoi de joutes 

IMG_1105

IMG_1106

IMG_1107

IMG_1108

IMG_1109

IMG_1110

IMG_1111

IMG_1112

IMG_1113

IMG_1114

IMG_1115

IMG_1116

IMG_1117

IMG_1118

IMG_1119